Aktuelt fra Vertikal Helse

LHL

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er pr 29.4.2016 100% eier av Vertikal Helse.

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en landsomfattende interesseorganisasjon for hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende. LHL har ca. 48 000 medlemmer fordelt på rundt 260 lokallag.

 

alt

 

 

 

 

 

LHLs visjon er "Et bedre liv". LHL driver likemannstiltak, politisk påvirkningsarbeid, informasjonsvirksomhet, kurs og opplæring, og har eget pasientombud.

 

LHL eier LHL-klinikkene, som tilbyr spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering over hele landet. LHL-klinikkene har virksomheter på Feiring, Glittre, Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og i Trondheim, og åpner nytt sykehus på Gardermoen i 2018. LHL-klinikkene driver også Kolslinjen.

 

LHL har helt siden starten i 1943 supplert og dekket hull i det offentlige helsetilbudet. Som organisasjon vil LHL fortsette å utvikle nye løsninger som virkeliggjør vår visjon om et bedre liv for mennesker som strever med sykdom.