Hvorfor helseforsikring?

Fem gode grunner til å ha helseforsikring

Selv om Norge har et godt helsevesen, kan ventetiden være lang og oppfølgingen varierende. Du som har helseforsikring er sikret den beste hjelpen når du trenger det.  

alt

Men har du sørget for de rundt deg? Om noen av dine nærmeste blir syke, påvirker det hele familien.

 

 

Det er mange grunner til at Vertikal Helseforsikring er et godt valg når du ønsker trygghet rundt helsen din. Her er fem av dem:

 

1. Trygg uansett hvem du er

Det finnes ni tilbydere av helseforsikring i Norge. De fleste krever at du fyller ut et omfattende skjema med informasjon om helsehistorikk, alder og livsstil. Høy alder, usunn livsstil og tidligere sykdom kan føre til restriksjoner i forsikringen og kan påvirke prisen i stor grad. Vertikal Helse er den eneste tilbyderen som ikke differensierer på alder, kjønn og livsstil.

 

2. Personlig oppfølging

Når du blir syk, kan omsorgsfulle enkeltpersoner bety mye for hvordan behandlingen oppleves. Du kan kjenne deg alene i et stort system om du får følelsen av å ikke bli prioritert. Har du Vertikal Helseforsikring, blir du fulgt av din personlige medisinske rådgiver gjennom hele behandlingsløpet. Mange opplever dette som en motsetning til det offentlige, og har stor nytte av å føle seg ivaretatt og hørt. Kanskje er det akkurat det som skal til for å komme deg på beina igjen?

 

3. Nordisk nettverk av ekspertise 

Vertikal Helse har et svært bredt nettverk og samarbeider med de beste sykehusene i hele Europa. Men det er utfordringer knyttet til behandling i utlandet. Du må forholde deg til et annet språk, og kan utsettes for risiko som er annerledes enn på norske sykehus. På grunn av smittesituasjonen mange steder i Europa, er det nordiske samarbeidet svært viktig for Vertikal Helse som jobber for at de aller fleste behandlinger skal skje i Norden. Alle samarbeidspartnere og hver enkelt legespesialist gjennomgår en omhyggelig kvalitetssikring, slik at du som pasient alltid blir tilbudt det beste.

 

4. Raskere tilbake

Har du en skade eller diagnose som gjør at du ikke kan jobbe, trene eller delta på familieaktiviteter, kan det være en påkjenning både for deg og de rundt deg.

I Norge er ventetiden på spesialistbehandling i snitt 56 dager. Ventetiden på behandling etter spesialistvurdering, er i snitt 54 dager. Vertikal Helses kunder venter i snitt 5,3 dager før de kommer til spesialist og 7,8 dager til behandling eller operasjon. Det utgjør en gevinst på 96 dager. Dette er verdifull tid som kan brukes på mye annet enn å vente.

 

5. Bare det beste er godt nok

Kanskje enda viktigere enn tid, er kvaliteten på behandlingen. Du kan for eksempel få en nødvendig operasjon innen 10 dager, men en medisinsk kompetent rådgiver med full oversikt over behandlingstilbudene, kan råde deg til å vente i 20 dager på Norges beste kirurg med spisskompetanse på akkurat din situasjon. Det er ofte verdt å vente på. Vertikal Helses rådgivere har denne oversikten og kompetansen – og vet til enhver tid hvor de utfører ulike typer behandling.

 

alt

Helseforsikringen leveres i samarbeid med If

 

 

 

 

Helseforsikring


 

Unngå ventetid med Vertikal Helseforsikring

10 Dager

617 /kr pr. mnd

Garantert behandling/operasjon innen 10 virkedager

20 Dager

426 /kr pr. mnd

Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager