Vertikal Tannforsikring
illl_102_02.png

Tannforsikring

Nå tilbyr vi tannforsikring som sikrer dine ansatte mot uforutsette kostnader i forbindelse med tannbehandling.

 

 

I Norge har det til nå ikke vært mulig å forsikre tennene fra skader som skyldes normal daglig slitasje. Dette til tross for at tenner og tannhelse er svært viktig for vår trivsel, livskvalitet og generelle helse. Tannforsikringen dekker de uforutsette faktiske kostnadene forbundet med tannbehandling. Tannbehandling er det eneste innenfor helse det offentlige ikke dekker som følge av slitasje og alderdom.

 

Slik bruker du tannforsikringen

 

Fordeler ved kjøp av forsikring gjennom arbeidsgiver eller forbund:

  • Et gode ved forhandlinger/ansettelser.
  • Fremstår som en attraktiv arbeidsgiver, som ivaretar sine ansatte.
  • De ansatte får utført riktig behandling til rett tid, uten at det påvirker privatøkonomien.
  • Helsemessig forebyggende ved at forsikrede selv må besørge årlig kontroll.
  • Med tannforsikring vil man kunne redusere antall sykefraværsdager blant ansatte, som følge av hurtig behandling.

I tillegg til uforutsette høye utgifter, er det viktige helsemesssige grunner til en god tannhygiene:

  • Munnen er inngangsdøren til kroppen og god munnhygiene styrker kroppens immunforsvar.
  • Flere ulike studier indikerer at bakterier fra munnen kan ha en sammenheng med flere alvorlige sykdommer som hjerte-/karsykdommer, KOLS, leddgikt og hjerneabcess.
  • Studier viser at de som får profesjonell tannrens minst en ganger i året over en to årsperiode, reduserer risikoen for hjerteinfarkt med 24 prosent.

 

Les fullstendige forsikringsvilkår

 

Individuell ordning  

 Arbeidsgiver eller organisasjon kan tegne en avtale, hvor alle ansatte får mulighet til å tegne forsikring på individuell basis og etter eget ønske og behov.

 

  • Uansett lønnsnivå, vil den ansatte/medlemmet ha sikkerhet for at han eller hun alltid har råd til tannbehandling når det er nødvendig.

 

Kollektiv ordning    

Arbeidsgiver eller organisasjon tegner en avtale med Vertikal Helse hvor alle ansatte inngår i en kollektiv ordning.

 

Send forespørsel