Forsikringstjenester til dine ansatte - Vertikal Helse Bedrift

Hva gjør du når en medarbeider blir rammet av sykdom eller skade?

alt

Du kan ikke velge når de ansatte blir syke, men du kan velge at de kommer raskt til behandling. Sammen med If tilbyr vi et helhetlig helseforsikringprodukt for deg og dine ansatte.

Helseforsikringen gir deg hovedsakelig en trygg og kvalitetssikret behandling, men inkluderer også tjenestene KRY - legetime på mobil, døgnåpen helsetelefon, 10 timer psykolog og 12 timer psykologisk førstehjelp.

 

alt

 

Vi tilbyr en helseforsikring for alle:

 • Vi krever ingen helseattest.
 • Det er samme pris uansett, livsstil, kjønn og alder.
 • Forsikringen gjelder for alle som har trygderettigheter i Norge

 

I tillegg får man:

 • Tilbud til ektefelle/samboer og barn
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
 • Kostnader dekket relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
 • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
 • Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog ved behandling ved psykiske plager
 • 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall
 • Behandling av rusavhengighet
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist
 • Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist
 • Vertikal Formidling - en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning
 • Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon
 • Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
 • KRY – online legetime på mobil, timen gjennomføres som videosamtale
 • Digitalt helsekort med viktige telefonnummer og link til pålogging

 

Vertikal Helse er Norges ledende leverandør av helseforsikring, og sammen med If har vi en markedsandel på over 45%. I tillegg er vi den største private innkjøperen av helsetjenester og har de siste 19 årene bygget opp et solid medisinsk nettverk.

 

Ønsker du å vite mer, send oss en e-post

 

Helseforsikringen leveres i samarbeid med If

alt

 

Trenger du medisinsk hjelp?


alt