En medisinsk kompetansebedrift
Vertikal_Helse_N2_Medisinsk_rådgiver_02.jpg

Vertikal Helse – medisinsk kompetanse

Vertikal Helse er en medisinsk kompetansebedrift som tilbyr et bredt spekter av tjenester. Vi er Norges største leverandør av helseforsikring og tilbyr også andre helsetjenester til private, bedrifter og organisasjoner.

Vår visjon er å bidra til et bedre helse-Norge ved å gjøre medisinsk kompetanse tilgjengelig for alle. 

Vi bistår våre kunder og pasienter med å finne fram til den raskeste og beste behandling og sørger for at du kommer raskest mulig tilbake til en aktiv hverdag.

 

Markedsledende samarbeid

Gjennom 21 år har Vertikal Helse vært markedsledende på formidling og utvikling av helseforsikring i Norge. Dette har vi oppnådd ved å sette pasientene i fokus og gi personlig medisinsk oppfølging. Som markedsleder har vi opparbeidet oss unik kompetanse om det norske helsevesenet og kundenes individuelle behov. 
 
Vertikal Helse er eid av LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, en eier som jobber for et bedre liv for alle pasienter. 
 
alt
If og Vertikal Helse inngikk i 2017 et samarbeid på helseforsikring, hvor Vertikal Helses medisinske kompetanse er førende for alle helserelaterte tjenester. Vi mener at helseforsikringer vil være en sentral del av fremtidens helse-Norge, og nødvendig for å møte de utfordringer som kommer i samfunnet. Sammen med If skal vi utvikle nye forsikringsprodukter med fokus på innovasjon, medisinsk kompetanse og gode kunde-/pasientopplevelser.  
 

Helseforsikring er vårt hovedprodukt og i tillegg tilbyr vi HMS tjenester, tannforsikring og helseformidling. Vertikal Helse har, sammen med If, over 230 000 medlemmer.

 

I 2017 bistod vi over 55 000 pasienter og sørget for at de fikk rett behandling til rett tid. Alle våre pasienter får tildelt en personlig medisinsk rådgiver som følger dem før, under og etter behandling.