Personvern

Personvernerklæring

Bakgrunn

Fra og med 16.09.17 er det inngått samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF (heretter If) og Vertikal Helseassistanse AS (heretter Vertikal Helse) og det er inngått en Databehandleravtale mellom selskapene fra denne dato.

Innsamlet data for kunder med Codan som forsikringsgiver vil ikke deles med, eller være tilgjengelig, for If.
 

Databehandlingsansvar

If ved Konserndirektør er databehandlingsansvarlig for alle data som samles inn ved tegning av nye avtaler og fornyelser av If/Vertikal Helseforsikring etter 16.09.17 med If som forsikringsgiver. Vertikal Helse ved Administrerende direktør, er databehandler.

If er databehandlingsansvarlig for personopplysninger Vertikal Helse benytter i forbindelse med skadeoppgjør. Vertikal Helse er behandlingsansvarlig for personopplysninger selskapet behandler for eget formål/produkter.

 

Formål med behandling av data

Formålet med å samle inn og behandle personopplysninger om kunde/forsikrede, er å bruke informasjonen til å tilby et best mulig behandlingsopplegg i samsvar med kundens behov. Vi ber om å få kundens personnummer fordi det er nødvendig for å innhente nødvendig informasjon fra leger og sykehus.

Signert fullmakt gir Vertikal Helse rett til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra leger, annet helsepersonell eller fra sykehus i forbindelse med et aktuelt behandlingsbehov.

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Grunnlaget for å behandle personopplysninger er å oppfylle en avtalerettslig forpliktelse ovenfor kunder, eller for å utføre tjenester etter kundens ønske.

 

Hvilke personopplysninger behandles

Personopplysninger og helseopplysninger innsendt fra kunde/forsikrede og medisinsk personell, håndteres i overensstemmelse med Lov om behandling av personopplysninger. Alle helseopplysninger behandles i et lukket datasystem, hvor sikkerhet og adgangskontroll er bygget inn.

 

Frivillig

Det er frivillig for kunden å oppgi personopplysninger til Vertikal Helse, men for å kunne oppfylle avtale om medisinsk bistand, må kunden gi nødvendige opplysninger til den medisinske rådgiveren.

 

Utlevering og sikring av opplysninger

Vertikal Helse har taushetsplikt – og opplysninger av medisinsk art gis ikke videre til andre enn de som er direkte involvert i behandlingen. Kunden vil alltid bli informert om Vertikal Helse får behov for å benytte seg av fullmakten.

Signert fullmakt fungerer som aksept på at Vertikal Helse innhenter tilbud om spesialistvurdering og operasjon/behandling ved private klinikker eller offentlige sykehus. All slik kommunikasjon skjer i et sikret datasystem, eller via krypterte og sikre overføringer til sykehus og underleverandører.

Opplysningene om kunden/forsikrede brukes til å sikre at kunden får et best mulig behandlingstilbud, og opplysningene gis kun videre til leger og annet helsepersonell som trenger dem fordi de er direkte involvert i kundens utredning og behandling.

 

Arkivering, retting og sletting

Den ansvarlige for databehandling i Vertikal Helse har plikt til å rette personopplysninger, når opplysningene er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige.

Etter avsluttet behandling vil saken lukkes og kunden/forsikrede kan på eget initiativ be om å få tilsendt dokumenter som inneholder egne helseopplysninger. I motsatt fall vil de medisinske opplysningene bli arkivert og slettet i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

Kunden skal kunne utøve sine rettigheter uten kostnader.

 

Innsynsrett

Hver kunde har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger Vertikal Helse har om vedkommende, samt hvilke tiltak som sikrer opplysningenes konfidensialitet. Kunden har rett til å få svar innen 30 dager på en skriftlig forespørsel til selskapet. Det er nødvendig at vi mottar en skriftlig og undertegnet forespørsel fra kunden, fordi vi må være sikre på at ingen andre utgir seg for å være vedkommende og ber om kundens personopplysninger.

Hvem som helst kan ta kontakt med oss og få informasjon om hvordan selskapet generelt behandler personopplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Kvalitetsutvalget, tlf: 23 01 48 00