Riktig behandling til rett tid
VH_ill_001.png

Slik jobber vi  

Med mange aktører på markedet, kan det være vanskelig å finne frem til et behandlingssted som er best egnet for behandlingen du søker.

Vertikal Helse har gjennom flere år bygget opp et stort nettverk av private behandlingssteder i Norge, Norden og Europa. Vi har også god kjennskap til det offentlige helsevesen og optimaliserer din behandling, i samhandling mellom det offentlige og private. Enten du er medlem eller ikke, hjelper vi deg å finne frem til det mest riktige og beste behandlingstilbudet tilpasset deg og ditt behov. For spørsmål eller spesielle behov, ta kontakt med oss så vil vi gjøre vårt ytterste for å finne det beste behandlingstilbudet for deg.

 

Tid:

Med helseforsikring i Vertikal Helse har du en behandlingsgaranti som gir deg rask behandling når du trenger det.

Kvalitet:

Vertikal Helse kvalitetssikrer de sykehus og leger som behandler våre kunder. Vi er en uavhengig og selvstendig helseaktør og anbefaler til enhver tid det behandlingsstedet som er det beste for deg.

Rettigheter:

Våre medisinske rådgivere vil veilede deg med hensyn til dine forsikrings- og pasientrettigheter. Vertikal Helse har også eget personvernombud godkjent av Datatilsynet som oppfyller krav til kunnskap og kompetanse om personvern.

Du er selv med på å bestemme:

Med bakgrunn i kompetanse, geografisk nedslagsfelt og ditt ønske vil vi komme med en anbefaling av best egnet behandlingssted. Vi prøver i utgangspunktet å finne et sted så nært ditt eget hjemsted som mulig. Men dersom du må reise lenger for å finne det best kvalifiserte stedet, vil vi anbefale dette. Som medlem vil du alltid kunne være med å påvirke denne beslutningen.

Vi samarbeider med behandlingssteder innenfor disse fagfeltene:

Hjertesykdommer

Urologi

Øre – nese – hals

Øyesykdommer

Gynekologi

Indremedisin

Mage – tarmsykdommer (gastro-enterolog)

Fysikalsk medisin

Kirurgi

Nevrokirurgi

Ortopedisk kirurgi

Nevrologi

Hudsykdommer

Plastisk kirurgi

Reumatologi

Anestesiolog – smertebehandling

Kreft diagnostikk

Psykologi/psykiatri

Fysioterapi/kiropraktor

Annen sykehusbehandling