Medisinsk kompetanse
VH_N4_SivIren.jpg

Vår kompetanse 

Hos Vertikal Helse får du oppfølging av kvalifiserte medisinske rådgivere både før, under og etter behandling. Vårt medisinske personell består av høyt kompetente sykepleiere med flere års erfaring fra offentlige og private sykehus. I tillegg er fire leger fast engasjert for å kvalitetssikre virksomheten.

Våre sykepleiere jobber i team og har en teamleder. Kompetanseoverføring gjøres hovedsakelig gjennom en opplæringsfase med opplæring én til én.

Kvalitetssikret grunnopplæring

Alle våre medisinske rådgivere deltar på fagkurs hvert år.  Disse kursene gjennomføres hos noen av våre større sykehusleverandører eller internt med ekstern foredragsholder.

Faggrupper

Våre medisinske rådgivere er tilknyttet et team som har ansvar for sine fagfelt, som feks kreft, hjerte- og karsykdommer og ortopedi.

Vertikal Helse har 21 års erfaring som kompetent bestiller av helsetjenester fra våre samarbeidspartnere. Foruten det offentlige, er vi den største kjøperen av helsetjenester i det private markedet. Som et ledd i kvalitetssikringen av våre leverandører, blir vårt nettverk forankret gjennom samarbeidsavtaler der vi vektlegger kvalitet foran pris og geografisk beliggenhet.

Kundetilfredsundersøkelser og avvikssystem

Vår anonymiserte kundetilfredshetsundersøkelse gir oss gode tilbakemeldinger på hvordan våre kunder opplever Vertikal Helse, men også de sykehusene vi sender kunder til. Vi har et kvalitetssikringssystem, der vi registrerer avvik internt, samt ved sykehusene som behandler våre kunder. Ved å sammenholde brukerundersøkelsen med komplikasjonsregistreringen, har vi både subjektive og objektive kriterier å vurdere sykehusene. I tillegg til en årlig kvalitetssikring av sykehus, har vi mulighet for løpende vurdering av sykehusene som behandler våre pasienter.