Oppsigelse

Oppsigelse* Navn
Epost
* Adresse
* Avtalenummer
* Dato for oppsigelse (dd.mm.åååå)
Hva er årsaken til din oppsigelse?
Pris
Misfornøyd med service
Misfornøyd med produkt
Avslag på bruk av helseforsikringen
Overgang til bedriftsavtale
Overgang til annen leverandør
Annet - beskriv i kommentarfeltet
Kommentar
Totalinntrykk av ditt kundeforhold, kryss av fra 1-6, hvor 6 er best
6
5
4
3
2
1