Om Vertikal Helse
Far og sønn høster grønnsaker

Vertikal Helse – din hälsopartner

Vertikal Helse Sverige är ett dotterbolag till Vertikal Helseassistanse AS, ett norskt bolag som grundades 1998. Vertikal Helseassisanse AS är idag Norges största köpare av privat sjukvård och därmed en ledande leverantör av sjukvårdsförsäkringar i landet.

Vertikal Helses vårdplanering har en bred medicinsk kompetens och kännedom om vårdgivare för att kunna erbjuda god hälsovård till företag, organisationer och privatpersoner. Detta medför att kunden direkt bokas in till rätt vårdgivare och med korta väntetider som följd.

 

Från 1 juni 2013 sköter Vertikal Helse Sverige vårdplaneringen för Trygg Hansas sjukvårdsförsäkringskunder. Dessa kunder har även möjlighet att ta kontakt med vår telefonrådgivning dygnet runt vid frågor kring hälsovård.

 

Vertikal Helses vision är att bidra till en bättre hälsa med minskad sjukfrånvaro som följd med hjälp av vår egen medicinska kompetens samt avtalade aktörer. Vår målsättning är att våra kunder ska få den bästa vården och därmed ges möjlighet till ett snabbt återgående till ett aktivt liv igen.