Vertikal Ascent

Vertikal Ascent

– din individualiserte medisinske tjeneste

 

Vertikal Ascent er et helt nytt forebyggende og behandlende helseprogram, som er utviklet i samarbeid med Alivia Swiss Health Management. Vi tilbyr våre medlemmer en unik tilgang til individualisert medisinsk behandling. Vertikal Ascent programmet består av forebyggende tiltak, medisinsk diagnostikk og behandling.

helseplan_ascent
«Helseprogram tilpasset deg og din helseprofil  – din viktigste investering for et godt og friskere liv»

 

Vertikal Ascent er et nytt forebyggende helseprogram, utviklet i samarbeid med Alivia Swiss Health Management. Vi tilbyr våre medlemmer tilgang til en unik og individualisert behandling, bestående av forebyggende tiltak og medisinsk diagnostikk- og behandling.

 

De fleste av oss får behov for helsehjelp en gang i løpet av livet – vi vet bare ikke når. Å ta vare på deg selv, spise riktig, trene og være i god balanse er viktig og bidrar til god helse. Vertikal Ascent er et individualisert helseprogram for deg som ønsker å optimalisere din personlige helse, slik at du kan leve et godt liv. Det essensielle er å forebygge sykdom, avdekke helserisiko og aktivt redusere denne.

 

Medlemskapet gir deg, i samarbeid med våre prefererte samarbeidspartnere Preventia Executive Health og Alivia Swiss Health Management, en full medisinsk kartlegging av din nåværende helsesituasjon. Våre samarbeidspartnere har spesialisert seg på å identifisere det nyeste innenfor medisinsk diagnostikk og behandlinger.

 

«Helseprogram tilpasset deg og din helseprofil – din viktigste investering for et godt og friskere liv»

 

Som Ascent-medlem får du tilgang til medisinske eksperter og sykehus som er ledende på sitt område. I tillegg får du tilgang til en personlig, medisinsk rådgiver som bistår deg med helserelaterte råd og hjelp, og tilgang til døgnåpen kontakttelefon.

 

helseplan_ascent

Forebyggende tiltak

 • Spørreskjema, samtale med lege, samt undersøkelse gjennomføres av prefererte samarbeidspartere innen forebyggende helse.

 • Resultater blir analysert og gjennomgått av preferert klinikk hvor det utarbeides en helserapport som identifiserer hvilke
  risikofaktorer og hvilken helseprofil du har.

 • Din individuelle helseplan med anbefalte tiltak presenteres og gjennomgås sammen med legen.
  Vertikal Helse vil motta en rapport fra undersøkende lege og du blir tildelt et eget telefonnummer som du kan ringe ved behov.

 • I de tilfeller det kreves behandling, eller undersøkelser hos legespesialist vil din medisinske rådgiver hos Vertikal Helse sørge for dette.

   

Medisinsk diagnostikk og behandling

 • Dersom du blir rammet av sykdom vil du som Ascent-medlem få tilgang til den nyeste innen diagnostikk og behandling.
 • Vi dekker også videre utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten henvist av din primærlege, eller av andre med henvisningsrett.
 • Din personlige rådgiver i Vertikal Helse vil i samråd med medisinsk direktør og undersøkende lege, finne den beste medisinske kompetansen tilgjengelig i Norge eller utlandet for diagnostikk, behandling og eventuelt operasjon.

Helseforsikring

 • Dersom du blir rammet av sykdom er du som Ascent-medlem dekket av Vertikal Helseforsikring med 10 dagers behandlingsgaranti.
 • Resultater fremkommet i den medisinske rapporten som krever behandling eller operasjon, vil være dekket av helseforsikringselementet i medlemskapet.


Les mer om Vertikal Ascent

 

Priser

Alder Pris pr. år Pris pr. måned
21-34 Nok 14 900,- Nok 1 242,-
35-59 Nok 19 900,- Nok 1 658,-
60-75 Nok 22 900,- Nok 1 908,-

 

Ønsker du pristilbud for din bedrift vennligst ta konkakt med salg@vertikalhelse.no

Jeg ønsker å bli kontaktet

 

 

helseplan_ascent

 

Slik
fungerer
Ascent

alt

Avdekning av helserisiko

 • Kartlegging av din nåværende helsesituasjon
 • Helsesjekk tilpasset ditt behov

alt

Din helseprofil

 • Helseskjema og prøveresultater gjennomgås sammen med legen
 • En helserapport beskriver hvilke risikofaktorer og helseprofil du har

 

alt

Helseplan

 • Gjennomgang av resultater med din medisinske rådgiver/lege
 • Anbefalte tiltak og helseplan gjennomgås

alt

Egen medisinsk rådgiver/sykepleier

 • Du blir tildelt din personlige medisinske rådgiver
 • Tilgang på 24-timers vakttelefon
 • Din medisinske rådgiver vil bestille og følge opp undersøkelser og aktiviteter som er nødvendig gjennom året

alt

Veien videre

 • Etter minimum 12 måneder får du en ny gjennomgang og ny helsesjekk ved behov
 • Neste års helseplan settes opp