Legespesialist - finn behandler med Vertikal Helse

Legespesialist

Har du behov for time hos legespesialist, som for eksempel en ortoped, så kan våre medisinske rådgivere hjelpe deg. Les mer under for hvordan du går fram.

 

Behov for legespesialist:


Har du helseforsikring?

Har du helseforsikring vil spesialistbehandling i de fleste tilfeller være dekket, dersom du har en henvisning fra lege. Din behandlingsgaranti sikrer deg behandling hos spesialist innen 10 virkedager fra vi har mottatt dine papirer. Send inn din henvisning og fullmaktsskjema.

LAST NED FULLMAKTSSKJEMA

 

 

Helseformidling

Du må gjerne benytte våre tjenester selv om du ikke har helseforsikring hos oss, les mer.

 

Operasjoner og behandlingsutgifter betaler du selv, men du nyter godt av Vertikal Helses rabatter og svært gunstige priser på aktuell behandlingsteder og klinikker.

Vertikal Helse formidler både til offentlige og private helseinstitusjoner. Norge har et mangfoldig tilbud, men vi kan også formidle til legespesialister i utlandet. Er du i tvil om du skal velge å bli behandlet i Norge eller i utlandet? Har du konkrete ønsker om medisinsk kompetanse, eller har du konkrete ønsker med tanke på omgivelser, språk, mat eller annet?

SEND FORESPØRSEL

 


Hva er spesialistbehandling?

Spesialtbehandling utføres av lege som er godkjent spesialist i henhold til kriteriene satt av Den norske Lægeforening og som har en spesialistkompetanse som omfattes av spesialisthelsetjenesten. Det vil si en lege med spesialutdanning innenfor et spesifikt felt i medisin. Spesialist i allmennmedisin er ikke definert som spesiallege.

Må jeg være medlem?

Du må gjerne benytte våre tjenester selv om du ikke har elseforsikring hos oss. Les mer under Helseformidling.