Vertikal Helse

Kom raskere tilbake til en aktiv hverdag

Tid kan være det mest verdifulle du har.

Har du en skade eller diagnose som gjør at du ikke kan være sammen med familien, hente i barnehagen eller jobbe, kan det bli en påkjenning både for deg og de rundt deg. Om noen av dine nærmeste blir syke, påvirker det hele familien.
 

Ikke la sykdom ødelegge høsten – skaff deg helseforsikring

Jeg vil melde sak

Her kan du melde ny sak eller sende inn papirer til pågående sak.

 

MELD Sak

5 gode grunner til å ha helseforsikring

Når du blir syk, kan omsorgsfulle enkeltpersoner bety mye for hvordan behandlingen oppleves.

Les mer om hvorfor du bør ha helseforsikring

Enkle tips til førstehjelp

Kan du de viktigste førstehjelpsprinsippene slik at du kan være med på å redde liv?

Lær deg de tre viktigste tiltakene du bør kunne

Med helseforsikring kommer du raskere tilbake til aktiv fritid

I Norge har vi et av verdens beste helsevesen. På tross av dette kan ventetiden være lang, spesielt for de mindre alvorlige sykdommene som oftest har lengst ventetid for diagnose og behandling.

Les mer om vår helseforsikring