Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmålene vi oftest får, og forklaring på noen begreper vi bruker.

Hva dekker forsikringen? 
Hva forsikringen dekker kan variere noe fra én avtale til en annen. Du finner en oversikt over hva din forsikring dekker i forsikringsavtalen og vilkårene på Mine sider på if.no, eller ved å kontakte din arbeidsgiver. 

Hva er avtalenummer, og hvor finner jeg forsikringsdokumentene mine?
Avtalenummer kan også kalles forsikrings- eller polisenummer. 
Har du helseforsikring privat, finner du avtalenummeret og forsikringsdokumentene på Mine sider på if.no.
Har du helseforsikring gjennom jobben, ta kontakt med din arbeidsgiver.
Trenger du hjelp med å finne ditt avtalenummer, ring oss på 23 01 48 00.

Hva trenger jeg for å melde sak?
Du må ha din BankID klar for å logge inn og signere fullmakt via vår saksregistreringsløsning. Når du skal logge inn, må du velge knappen som heter kun "BankID". Dersom du ikke har BankID, kan du ringe oss, så vil vi hjelpe deg med å opprette saken manuelt. 
I tillegg trenger du en henvisning fra legen din, eller annet helsepersonell med henvisningsrett. Hva henvisningen må inneholde, finner du svar på under.
Skal du melde sak for fysikalsk behandling, trenger du ikke henvisning.

Hva er en henvisning, og hvilke krav stilles til den? 
En henvisning beskriver et behov for videre utredning eller behandling, som din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett,  ikke kan utføre selv. Henvisningen skal inneholde dine personalia, opplysninger om dine medisinske plager, hva som ønskes undersøkt, henvisers navn og HPR-nummer, samt dato. Har du blitt henvist til utredning eller behandling, kan du registere en sak her. Når vi har mottatt din henvisning, vil vi kontakte deg innen noen virkedager. 

Hva er garantitid, og når trer den i kraft? 
Garantitiden er en garanti for at første undersøkelse eller behandling skal finne sted innen et gitt antall virkedager. Garantitiden regnes fra du har registrert din sak, og vi har mottatt både fullmakt og henvisning eller annen nødvendig medisinsk dokumentasjon. 
Vår garantitid er 7 virkedager til utredning, og deretter 10 virkedager til behandling. 

Kan jeg selv bestille time til utredning eller behandling, og få dette refundert?
Nei, alle utgifter skal være skriftlig forhåndsgodkjent av Vertikal Helse, og skal i all hovedsak bestilles av din medisinske rådgiver. Du kan selv bestille time til fysikalsk behandling, når du benytter deg av selvbookingsløsningen når du registrerer en ny sak på vår nettside. 

Hva er en epikrise?
En epikrise er en kort skriftlig redegjørelse av symptomer, eventuelle behandlingstiltak og resultater, som legespesialisten skriver. Epikrisen utarbeides etter du har vært på timen din, og sendes til Vertikal Helse, samt til legen, eller eventuelt annet helsepersonell, som henviste deg. 

Hva er forskjellen på primær- og sekundærhelsetjenesten? 
Primærhelsetjenesten er førstelinjetilbudet du som pasient møter. Det er den delen av helsevesenet som er organisert i kommunene, og består av blant annet fastleger, fysioterapeuter og helsestasjoner.
Sekundærhelsetjenesten, også kalt spesialisthelsetjenesten, er den statlige delen av helsevesenet. Her jobber legespesialistene som jobber på sykehusnivå, som for eksempel ortopeder, hjerteleger og øyeleger. 

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du ringe oss på 23 01 48 00. Vår telefon er åpen 09-15, mandag til fredag.